Pravidla minigolfu

Dráhy se hrají v pořadí od 1. do 21. dle číselného označaní.
Míč musí být dopraven ze základního bodu do cílové jamky každé dráhy nejmenším počtem úderů.
Za každý úder se počítá bod.
Není-li cíle dosaženo 6 údery, započítává se úder navíc.
Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je 7.
Nedosáhne-li míč při prvním úderu červenou čáru, hraje se znovu z místa základního bodu.
Překročí-li míč červenou čáru, hraje se dále z pole za červenou čárou, z toho místa, kde se zastavil.
Na některých drahách červené čára není, na těchto drahách se hraje každý úder ze základního pole.
Uvázne-li míč na obrubě nebo na některé z překážek dráhy tak, že je další hra znemožněna, smí být přemístěn v pravém úhlu k nejbližší černé čáře.
Vyskočí-li mmíč z dráhy za červenou čárou, pokračuje se ve hře na černé čářev místě, kde míš opustil dráhu.
Vrátí-li se míč odrazem za základní bod, hraje se dále ze základního bodu.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem stoupat na dráhu.